1. Descriere generală platformă Swimathon

Swimathon Bacău reprezintă un mecanism-platformă de strângere de fonduri gestionat de Fundația Comunitară Bacău (numit mai departe organizator), dezvoltat în jurul unui eveniment de strângere de fonduri prin înot, deschis pentru companii, persoane fizice, organizații și grupuri de inițiativă (numite mai departe echipe de proiect).

1. 1. Campania Swimathon este compusă din 3 etape:
Etapa 1: Înscriere proiecte 
Etapa 2: Înscriere înotători
Etapa 3: Strângere de fonduri
1. 2. Fiecare echipă de proiect și înotător fundraiser își vor dezvolta planuri de atragere de fonduri pentru proiectul propus/susținut, iar acestea vor fi validate de echipa de organizare Swimathon, iar la cerere se poate solicita consultanță pentru dezvoltarea acestor planuri.
1. 3 Descrierea etapelor campaniei Swimathon:
1.3.1 Etapa 1 – Înscrierea de proiecte
Companiile, persoanele fizice, organizațiile sau grupurile de inițiativă vor înscrie proiecte pe platforma www.swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro . Acestea vor fi validate de către organziator.
Fiecare proiect validat are la dispoziție un culoar. Se înoată în echipă (ștafetă).
1.3.2 Etapa 2 – Înscrierea de înotători fundraiseri
Înotătorii fundraiseri se vor înscrie pentru a reprezenta proiectele validate, pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro

Înotătorii care se înscriu pentru a înota pentru un proiect, își asumă repsonsabilitatea mobilizării de resurse pentru cauza pentru care înoată. Recomandăm ca obiectivul de atragere de fonduri pentru cauză să fie împărțit între organizația care înscrie proiectul și înotători.
• echipa de înotători are minim 2 persoane și maxim 6.
• un proiect poate avea mai multe echipe de înot (maxim 3)
1.3.3 Etapa 3 – Înscrierea de susținători pentru înotători
Susținătorii vor oferi sume pentru fiecare lungime de bazin parcursă de înotătorul fundraiser sau ștafeta aleasă (de ex.: 1 leu x 30 de lungimi = 30 de lei, 2 lei x 40 de lungimi = 80 de lei etc.) sau sume fixe pentru întreaga evoluție a acestora în eveniment (de ex.: 100 lei/evoluție sau 200 lei/evoluție etc).
Susținătorii vor fi atrași în urma sub-campaniilor derulate de către înotători, cu sprijinul activ al echipelor de proiect.
Înscrierea susținătorilor se va face prin completarea unui angajament de plată pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro, iar contribuțiile vor fi realizate direct către Fundația Comunitară Bacău prin următoarele modalitățile de plată:
• MobilePay – pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro;
• Transfer bancar. Date bancare Fundația Comunitară Bacău: contul nr. RO15RNCB0279134614640001, deschis la BCR Bacău, filiala Bacovia cu mențiunea pe OP “Contribuție Swimathon pentru înotatorul( proiectul)
• Plată în numerar. La sediul Fundației Comunitare Bacău (George Bacovia nr.5) sau în cadrul evenimentului, unde se va tăia și chitanță;
Persoanele juridice care susțin un proiect în cadrul Swimathon vor încheia un contract de sponsorizare.

1.3.4 Evenimentul Swimathon 2022
Evenimentul de înot propriu-zis va fi organizat de Fundația Comunitară Bacău în data de 25 noiembrie 2022, la Bazinul Olimpic de Înot Bacău
1.3.5 Încheierea procesului de strângere de fonduri
Sumele completate în angajamentele de plată înregistrate online de către susținători vor fi achite până la data de 05.12.2022
1.3.6 Acordarea de finanțări
Sumele strânse pentru fiecare proiect vor fi direcționate de Fundația Comunitară Bacău către organizațiile sau grupurile de inițiativă care le-au înscris, pe baza unui contract de finanțare nerambursabilă. Finanțările vor fi acordate după încheierea procesului de strângere de fonduri, calendarul final fiind agreat pentru fiecare caz.
Organizatorul va reține 9% din totalul strâns pentru fiecare proiect, pentru decontarea cheltuielilor administrative legate de organizarea evenimentului, cu excepția proiectelor  care susțin o cauza socială.
1.3.7 Implementarea proiectelor
Perioada de implementare a proiectelor va fi agreată pentru fiecare caz, termenele și condițiile de raportare fiind specificate în contractul menționat la punctul anterior.

1.4 Temerni și condiții Swimathon Bacău
1.4.1 Înscriind un proiect pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro, echipele de proiect vor fi de acord cu următoarele:
• regulamentul Swimathon 2022
• decizia de validare a proiectului de către organizator
• parteneriatul în acoperirea cheltuielilor de organizare – reținerea a 9% din totalul sumelor strânse în urma campaniei, exceptând cauzele sociale
1.4.2 Înscriindu-se pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro, proiectele/înotătorii vor fi de acord cu următoarele:
• regulamentul Swimathon 2022
• decizia de validare a înscrierii înotărorului/echipei de către organizator, Fundația Comunitară Bacău
• acordarea a 9% din totalul sumelor strânse în urma campaniei pentru acoperirea cheltuielilor de organizare eveniment, exceptând cauzele sociale.
1.4.3 Înscriindu-se pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro, susținătorii vor fi de acord cu următoarele:
• regulamentul Swimathon 2022
• suma va fi direcționată sub forma unui grant spre proiectul susținut

2. Regulamentul privind campaniile de strângere de fonduri

2.1. Pot înscrie proiecte în Swimathon Bacău, urmând să strângă fonduri pentru acestea, următoarele categorii: companii, persoane fizice, grupuri de inițiativă și organziații.
2.2 Pentru înscrierea proiectelor, va fi completată secțiunea Înscriere Proiect pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro. Fiecare proiect primește un user și o parola pentru a se înregistra pe platformă.
2.3 Obiectivul financiar recomandat de strângere de fonduri pentru fiecare proiect înscris este de 2.000 de lei.
2.4 Înscrierea proiectului va fi validată numai după completarea formularului, pe swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro, proiectul devenind după validare vizibil pe această platformă.
2.5 Fiecare proiect înscris la Swimathon va fi reprezentant în cadrul evenimentului Swimathon de înotători fundraiseri (ștafetă/echipă). Aceștia se vor înscrie completând secțiunea Înscriere Echipă, pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro
2.6 Ștafetele vor fi alcătuite din maxim 6 înotători fundraiseri care se vor organiza ca echipă de înotători fundraiseri înainte de înscrierea online, obținând și acordul echipei de proiect. Organizatorul se va asigura că cele două părți vor comunica în vederea stabilirii acestui acord.
2.7 Pentru fiecare proiect înscris la Swimathon, organizatorul pune la dispoziție un culoar.
2.8 Înotătorii fundraiseri și echipele de înotători fundraiseri vor fi validați de către Fundația Comunitară Bacău, înotătorii independeți sau ștafetele independente au nevoie și de acordul echipelor de proiect. Ulterior, profilul ștafetelor vor deveni vizibile pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro. Astfel susținătorii vor putea să angajeze sume atât pentru proiect cât și pentru echipe.
Formularul Înscriere susținător reprezintă un angajament de plată, plata efectivă putând fi realizată online sau oricând după completarea formularului pana la data limita de 05.12.2022.
2.9 La înscriere, au prioritate înotătorii fundraiseri propuși de echipele de proiect, restul înotătorilor urmând să se înscrie în funcție de locurile rămase disponibile, alocate în ordinea înscrierii.
2.10 Fiecare echipă de înotători fundraiseri va estima la înscriere numărul de lungimi de bazin înotate în cadrul evenimentului având la dispoziție o oră de înot și un culoar.
2.11 Ștafetele de înotători fundraiseri înscrise în Swimathon vor putea fi susținute completând formularul Înscriere susținător pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro
2.12 Formularul Înscriere susținător reprezintă un angajament de plată, plata efectivă putând fi realizată online sau oricând după completarea formularului până la data limită de 05.12.2022.
2.13 În angajament, susținătorul poate opta pentru oferirea unei sume pentru fiecare lungime de bazin înotată (de ex. 1 leu x 30, 2 lei x 30, 1 leu x 40), pe baza estimărilor completate în Pagină Echipe Înscrise, respectiv cu o sumă fixă, pentru întreaga evoluție în eveniment (de ex. 100 lei, 200 lei etc.).
Plățile vor fi realizate prin următoarele modalități:
• MobilePay – pe platforma swimathon.fundatiacomunitarabacau.ro;
• Transfer bancar. Date bancare Fundația Comunitară Bacău: contul nr. RO15RNCB0279134614640001, deschis la BCR Bacău, filiala Bacovia cu mențiunea pe OP “Contribuție Swimathon pentru înotatorul     /proiectu…..
• Plată în numerar. La sediul Fundației Comunitare Bacău (George Bacovia nr.5) sau în cadrul evenimentului, unde se va tăia și chitanță;
Persoanele juridice care susțin un proiect în cadrul Swimathon vor încheia un contract de sponsorizare.
2.14 Sumele prevăzute în angajamentele de plată vor fi achitate până la 05.12.2022
2.15 Fundația Comunitară Bacău va centraliza angajamentele de plată și va trimite participanților informări periodice privind sumele încasate.
2.16 După eveniment, Fundația Comunitară Bacău va furniza o situație actualizată a sumelor încasate.

3. Regulamentul sportiv privind desfășurarea evenimentului

3.1 Fiecare ștafetă vor avea la dispoziție culoarul de înot în cadrul evenimentului timp de 60 de minute, interval în care vor parcurge cât mai multe lungimi de bazin, după o strategie stabilită de echipă.
3.2 Va fi contablizată ca o lungime de bazin distanța parcursă de un înotător de la un capăt la celălalt al culoarului de înot, pe un singur sens. Lungimile de bazin vor fi numărate în timpul evenimentului de către voluntarii Fundației Comunitare Bacău.
3.3 Accesul înotătorilor participanți în bazin va fi posibil numai după instructajul privind siguranța înotătorilor, realizat de organizator, respectiv după completarea unui formular-declarație pe propria răspundere.
3.4 În cazul echipelor de înotători, nu este permis înotul simultan a două sau mai multe persoane din aceeași echipă într-un culoar. Proiectele care au două sau mai multe echipe de înotători fundraiseri vor împărți culoarul . Schimbarea înotătorilor unei echipe se va face în stil ștafetă, doar după ce înotătorul parcurge minim o lungime de bazin.
3.5 Înotătorii pot alege stilul de start (din apă sau de pe bloc-start) și de înot.
3.6 Înotătorii trebuie să poarte echipament corespunzător (costum de baie adecvat, cască de protecție, ochelari etc).
3.7. Înotătorii nu au voie să utilizeze mijloace auxiliare pentru înot (labe, plute etc.). Excepție fac copiii, care pot folosi colac și aripioare înot.

4. Regulament privind publicul/partenerii/organizațiile
4.1 În cadrul evenimentului Swimathon 2022, fiecare proiect va avea repartizată o gradenă pentru susținătorii prezenți la eveniment
În dreptul fiecărei gradene vor fi dispuși voluntari cu chitanțiere. Cei care vor să doneze pentru un proiect sau un înotător o pot face în baza chitanței, precizând numele acestuia.